KLASYFIKACJA GENERALNA - WYNIKI 2022 - GREATMAN TRIATHLON

KLASYFIKACJA GENERALNA – WYNIKI 2022

Wyniki klasyfikacji Greatman:

INDYWIDUALNE —>LINK

SZTAFETY —> LINK

GREATKIDS —> LINK

REGULAMIN KLASYFIKACJI GENERALNEJ GREATMAN 2022:

  1. Wygrywa zawodnik lub sztafeta z największą sumą punktów z trzech najlepszych startów.
  2. Aby być sklasyfikowanym należy wystartować na co najmniej 3 startach Greatman.
  3. Istnieje jedna klasyfikacja dla GREATMAN, niezależna od dystansu na jakim się startuje (można startować w jednych zawodach na 1/8, a w innych na 1/4IM).
  4. Klasyfikacja obejmuje kategorie dla dorosłych i dzieci, kategorie OPEN i wiekowe dla dorosłych K/M, kategorie wiekowe dla dzieci D/C5-15,  kategorie Sztafety OPEN
  5. Za każdy start zawodnicy otrzymują punkty zgodnie z siatkami centylowymi dla kategorii OPEN K/M/OPEN Sztafety/GREATKIDS. Uwzględniamy tylko tych, którzy ukończyli (bez DNF, DSQ itp). Zaokrąglanie na pełnych punktów dla każdego ze startów.
  6. W przypadku remisu liczy się lepszy wynik z ostatniego startu.
  7. Sztafeta musi mieć tą samą nazwę. W przypadku sztafet dopuszcza się możliwość zmian w składzie sztafety, i z zastrzeżeniem, że w skład Sztafety wchodzić będą maksymalnie 4 różne osoby.
  8. W klasyfikacji generalnej OPEN K/M, kategorie wiekowe K/M dublują się.

FAQ:

a. wybierane są trzy najlepsze wyniki spośród 8 możliwych startów – dopuszczony jest start na dwóch dystansach w jednym mieście.

b. przykładowa punktacja za jedne zawody przy 250 zawodnikach:

P PUNKTY

M MIEJSCE K/M/SZTAFETY

L LICZBA ZAWODNIKÓW K/M/SZTAFETY, KTÓRZY UKOŃCZYLI ZAWODY NA DANYM DYSTANSIE W DANYM MIEŚCIE.

L=250

P=((L+1)-M)/L*1000

MP
miejscepunkty
11000
3992
10964
25904
60764
100604
170324
220124
2504

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

GREAT MAN TRILOGY