BIEG NIEDŹWIEDZIA – Opis Imprezy – GREATMAN TRIATHLON

BIEG NIEDŹWIEDZIA – Opis Imprezy

III Zimowy Bieg Niedźwiedzia

Termin – 15 stycznia 2023
Miejsce – Nowy Dębiec
Dystanse – 10 km. i 5 km.

Bieg zaliczany do Biegowego Grand Prix Gminy Kościan 2023.

Cele i założenia biegu:
• popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku,
• krzewienie idei poszanowania dla środowiska przyrodniczego,
• promocja gminy Kościan,
• propagowanie zdrowego stylu życia.

Partnerzy:
– Gmina Kościan
– Hotel Niedźwiedź
– Nadleśnictwo Kościan
– Jednostka OSP Gryżyna

TŁO BIEG NIEDŹWIEDZIA