REGULAMIN 2018 – GREATMAN TRIATHLON TRILOGY

REGULAMIN 2018

 KÓRNIK, 12 SIERPNIA 2018

  • Dystans Superkrótki DRAFT,
  • Dystans Ćwiartka NON-DRAFT

KOŚCIAN NOWY-DĘBIEC, 02 WRZEŚNIA 2018

  • Dystans Superkrótki DRAFT,
  • Dystans Ćwiartka NON-DRAFT,
  • Dystans Połówka NON-DRAFT,

ŚREM, 16 WRZEŚNIA 2018

  • Dystans Superkrótki  DRAFT,
  • Dystans Ćwiartka NON-DRAFT

1. Organizatorzy i współorganizatorzy

 • Firma KOTAS Paweł Kotas
 • Miasto i Gmina Kórnik
 • Gmina Kościan, Powiat Kościański, Miasto Kościan
 • Miasto Śrem

2. Cel

 • Upowszechnianie triathlonu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Miast Gospodarzy.
 • Promocja Miasta i Gminy Kórnik.
 • Promocja Miasta Śrem.
 • Promocja Gminy Kościan, Miasta Kościan oraz Powiatu Kościańskiego.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników z Miasta i Gminy Kórnik, Miasta Śremu, Powiatu Kościańskiego w roku 2018.

3. Miejsce

 • Triathlon Kórnik – tereny nad Jeziorem Kórnickim.
 • Triathlon Śrem – tereny nad Jeziorem Grzymisławskim.
 • Triathlon Kościan – Plaża Nowy Dębiec nad Jeziorem Wonieskim.

4. Trasa

4.1 KÓRNIK

Dystans Superkrótki

 • Triathlon z dozwolonym draftingiem na dystansie superkrótkim indywidualnie i sztafety.
 • Rowery czasowe zabronione.
 • Pływanie ok. 380 m, rower ok 18 km, bieg ok 4,2 km.

Dystans 1/4 Iron Man

 • Triathlon z zabronionym draftingiem na dystansie 1/4 IM indywidualnie i sztafety.
 • Pływanie 950m, rower 45 km, bieg 10,55 km.
4.2 Kościan – Nowy Dębiec

Dystans Superkrótki

 • Triathlon z dozwolonym draftingiem na dystansie superkrótkim indywidualnie i sztafety.
 • Rowery czasowe zabronione.
 • Pływanie ok. 475 rower ok. 22,5km, bieg ok 5,25km

Dystans 1/4 Iron Man

 • Triathlon z zabronionym draftingiem na dystansie 1/4 IM indywidualnie i sztafety.
 • Pływanie 950m, rower 45 km, bieg 10,55 km.

Dystans 1/2 Iron Man

 • Triathlon z zabronionym draftingiem na dystansie 1/2 IM indywidualnie i sztafety.
 • Pływanie 1900m, rower 90 km, bieg 21,10 km.
4.3 ŚREM

Dystans Superkrótki

 • Triathlon z dozwolonym draftingiem na dystansie superkrótkim indywidualnie i sztafety.
 • Rowery czasowe zabronione.
 • Pływanie ok. 380 m, rower ok 18 km, bieg ok 4,2 km.

Dystans 1/4 Iron Man

 • Triathlon z zabronionym draftingiem na dystansie 1/4 IM indywidualnie i sztafety.
 • Pływanie 950m, rower 45 km, bieg 10,55 km.
4.4 Dla wszystkich lokalizacji:
 • Pianki dozwolone, nieobowiązkowe.
 • Obowiązkowy kask w części rowerowej.
 • Zabronione słuchawki na uszach podczas konkurencji rowerowej.
 • Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny).
 • Podczas zawodów obowiązują limity czasowe:

 

Super Krótki – DRAFT Ćwiartka – NON-DRAFT Połówka – NON-DRAFT
Pływanie 25min 40min 60min
Pływanie+Rower 1h15min 2h15min 4h20min
Pływanie+Rower+Bieg 1h55min 3h45min 6h45min

 

5. Rowery

 • Dystans Superkrótki: Zawody są rozgrywane w konwencji z draftingiem.

– rowery czasowe są ZABRONIONE,
– lemondki otwarte są ZABRONIONE
– lemondki wystające poza obrys kierownicy ZABRONIONE
– rogi na kierownicach ZABRONIONE
– rowery szosowe dozwolone

 • Dystans Ćwiartka i Połówka: Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole- zabroniona). Wszystkie rowery dozwolone.

6. Klasyfikacje i kategorie

 • Klasyfikacje i kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia):
  • K20/M20 18-29 lat; (16-29 dla dystansu Superkrótkiego)
  • K30/M30 30-39 lat;
  • K40/M40 40-49 lat;
  • K50/M50 kobiety 50+, mężczyźni 50-59 lat ;
  • M60 mężczyźni 60+ ;
 • Najlepszy Mieszkaniec
  • MM – Najlepsza Mieszkanka
  • MK- Najlepszy Mieszkaniec
 • Klasyfikacja Sztafet ¼, 1/2 i Superkrótki IM (warunek – powyżej 5 sztafet)
 • Dodatkowe klasyfikacje nie ujęte w regulaminie

7. Start falowy

Zależny od ilości zawodników, podział na fale organizator ogłosi przed zawodami na odprawie technicznej. Jeśli będzie podział na fale to:

 • Start w 1 lub 2 fali dowolny. Zawodnicy startujący w drugiej fali otrzymają na liście wyników czas netto, wyjątkiem są miejsca medalowe OPEN.
 • Miejsca medalowe OPEN liczone wg czasu brutto (zawodnicy walczący o medale OPEN powinni startować w 1 fali).

8. Zasady rozgrywania triathlonu sztafet

 • Każdy zespół składa się z 3 zawodników, z czego każdy zawodnik jest „dedykowany” jednej dyscyplinie: pływanie, jazda na rowerze, bieg. Zmiana następuje poprzez przekazanie chipa.
  Przekazanie chipa przez pływaka do kolarza następuje zanim wejdzie do strefy zmian. Wstęp do strefy zmian ma tylko kolarz. Przekazanie chipa biegaczowi następuje po wyjściu ze strefy zmian.
  Kolarz może mieć na sobie buty i zapięty kask podczas przyjęcia chipa od pływaka i przekazania biegaczowi.

9. Warunki uczestnictwa

 • W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do triathlonu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz osobiście podpisze oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
 • Dopuszcza się start w zawodach zawodników z rocznika 2001 oraz 2002 tylko na dystansie Superkrótkim. Wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Triathlonu oraz dokumentowania zawodów.
 • Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

10. Zgłoszenia

 • Zgłoszeń można dokonywać do godziny 12:00 w dniach: 7 sierpnia 2018 (Kórnik) 28 sierpnia 2018  (Kościan) 11 września 2018  (Śrem) przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.greatman.pl w zakładce „ZAPISY”.
 • Płatność za pomocą przelewu tradycyjnego jest możliwa tylko do 30.07.2018 (Kórnik) 20.08.2018 (Kościan) 3.09.2018 (Śrem). Po tym terminie zgłoszeń nie ma gwarancji pełnego pakiety startowego a płatność można dokonywać tylko za pomocą płatności online.
 • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w trakcie weekendu zawodów w godzinach otwarcie biura zawodów.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełnia formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
 • Na obu dystansach obowiązują limity uczestników startujących indywidualnie:
  • Superkrótki- 350 osób
  • 1/4 IRONMAN- 350 osób
  • 1/2 IM (dotyczy Kościana) – 150 osób
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 • Na obu dystansach obowiązują limity sztafet:
  • Superkrótki- 25 sztafet
  • 1/4 IRONMAN- 35 sztafet
  • 1/2 IROMAN – 25 sztafet
 • W ramach otwartych zapisów internetowych dostępnych jest 300 miejsc dla dystansu 1/4 IM oraz 300 dla dystansu superkrótkiego.
 • Pozostałe 50 miejsc na każdym dystansie przeznaczone jest dla mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, Miasta Śremu oraz Powiatu Kościańskiego, zawodników startujących w ramach Mistrzostw Polski Grup Triathlonowych oraz przedstawicieli sponsorów oraz Samorządów.
 • W przypadku wyczerpania się limitu miejsc może zostać podjęta decyzja o zwiększeniu limitu lub sporządzona zostanie lista rezerwowa, na której pierwszeństwo startu mają kobiety.

11. OPŁATY

11.1 Opłata startowa – zapisy indywidualne

W zawodach z serii GREATMAN dla startów indywidualnych obowiązują opłaty startowe w pakiecie standard:

CENA PAKIETÓW STARTOWYCH* Super Krótki – DRAFT Ćwiartka – NON-DRAFT Połówka – NON-DRAFT (tylko Kościan) Rabat przy starcie w całym cyklu. Dodatkowy rabat dla mieszkańców Miast Gospodarzy ( Dotyczy startu „u siebie”)
Do 28.02.18 99zł 139zł 179zł 30zł (10zł/start) 20zł
Do 31.03.18 109zł 149zł 189zł 30zł (10zł/start) 20zł
Do 30.04.18 119zł 159zł 199zł 45zł (15zł/start) 30zł
Do 31.05.18 129zł 169zł 209zł 45zł (15zł/start) 30zł
Do 30.06.18 139zł 179zł 219zł 60zł (20zł/start) 40zł
Do 31.07.18 149zł 189zł 229zł 60zł (20zł/start) 40zł
Do 31.08.18 159zł 199zł 239zł 60zł (20zł/start) 40zł
Do 16.09.18 169zł 209zł 249zł 60zł (20zł/start) 40zł

*Każdy zawodnik dokonuje płatności poprzez system płatności online lub przelewem tradycyjnym. Przy wyborze płatności online zostanie doliczona prowizja w wysokości 2%

11.2 Opłata startowa – sztafety

W zawodach z serii GREATMAN dla startów sztafet obowiązują opłaty startowe w pakiecie standard:

CENA PAKIETÓW STARTOWYCH* Super Krótki – DRAFT Ćwiartka – NON-DRAFT Połówka – NON-DRAFT (tylko Kościan) Dodatkowy rabat dla mieszkańców Miast Gospodarzy ( Dotyczy startu „u siebie”)
Do 31.03.18 129zł 169zł 209zł 20zł
Do 30.04.18 139zł 179zł 219zł 30zł
Do 31.05.18 149zł 189zł 229zł 30zł
Do 30.06.18 159zł 199zł 239zł 40zł
Do 31.07.18 169zł 209zł 249zł 40zł
Do 31.08.18 179zł 219zł 259zł 40zł
Do 16.09.18 189zł 229zł 269zł 40zł

*Każdy zawodnik dokonuje płatności poprzez system płatności online lub przelewem tradycyjnym. Przy wyborze płatności online zostanie doliczona prowizja w wysokości 2%.

W pakiecie standard zawodnik otrzymuje chip, numer startowy (w sztafetach biegacz oraz kolarz) praz komplet naklejek.

Podczas zapisów istnieje możliwość rozszerzenia pakietu standard.

Opcje dedykowane na poszczególne zawody:

 • Pakiet SPORT z techniczną koszulka zawodów +19 zł

Opcje dedykowane na cały cykl zawodów GREATMAN Trilogy

 • Pakiet GREATMAN STYLE (dodatkowo lifestylowa koszulka bawełniana wysokiej klasy GREATMAN) +29 zł
 • Pakiet GREATMAN SWIM (dodatkowo ręcznik GREATMAN) +30 zł
 • Pakiet GREATMAN BIKE (dodatkowo bluza z kapturem GREATMAN) + 99 zł
 • Pakiet GREATMAN RUN (dodatkowo koszulka techniczna wysokiej klasy GREATMAN) + 39 zł

Można wybrać pakiet SPORT, STYLE, SWIM, BIKE, RUN lub dowolną kombinację pakietu.

Do pakietu można też dokupić zwykły czepek +5zl lub czepek GREATMAN +19zł.

Zwrot opłaty startowej może nastąpić maksymalnie do dnia 12.07.2018 (Kórnik) 2.08.2018 (Kościan) 16.08.2018 (Śrem) i zwracany jest z potrąceniem opłaty manipulacyjnej.

Do dnia 26.07 (Kórnik) 16.08 (Kościan) 30.08 (Śrem) istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika, inne zawody lub na zawody w roku 2018 po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

Wysokość opłaty manipulacyjnej zależna jest od dnia zgłoszenia zmiany i wynosi:

Opłata manipulacyjna
Do 28.02.2018 20zł
Do 31.03.2018 20zł
Do 30.04.2018 30zł
Do 31.05.2018 30zł
Do 30.06.2018 40zł
Do 31.07.2018 40zł
Do 31.08.2018 50zł
Do 16.09.2018 50zł

Zmiana danych osobowych zawodnika jest możliwa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

Chęć otrzymania faktury należy zgłosić najpóźniej do 7 dnia następnego miesiąca, po którym nastąpiła płatność, poprzez wysyłkę maila na adres kontakt@greatman.pl, z podaniem danych zawodnika, danych do faktury oraz zapłaconej kwoty.

Przelewy tradycyjne należy kierować na konto:

KOTAS Paweł Kotas

mBank

35 1140 2004 0000 3302 7553 0608

W tytule przelewu  podając Imię Nazwisko lub Nazwę Sztafety, Miasto, Dystans oraz wybrane warianty rozszerzenia pakietu.

np. Jan Kowalski Kórnik 1/4 IM Sport Bike

Termin płatności wyznaczający cenę pakietu startowego wyznacza data dotarcia przelewu.

Przelewy wykonane w mniejszej wysokości nie będą księgowane jako opłata startowa i będą zwracane po zakończeniu całego cyklu. Do obowiązku zapisującego się jest sprawdzenie swojej obecności na liście startowej i ewentualna interwencja mailowa w przypadku jakichś nieprawidłowości.

12. Wyniki

 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone do tygodnia po zawodach na stronie internetowej zawodów www.greatman.pl w zakładkach „WYNIKI”.

13. Nagrody

 • Trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe medale specjalne.Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe medale specjalne.
 • Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategorii Najlepszego Mieszkańca otrzymają pamiątkowe medale specjalne.
 • Trzy pierwsze drużyny w kategorii SZTAFET otrzymają pamiątkowe medale specjalne.
 • Ewentualne nagrody dla Sztafet MIX oraz Sztafet Kobiet zostaną ustalone każdorazowo na 7 dni przed zawodami.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymują pamiątkowy medal.
 • Nie przewiduje się nagród rzeczowych lub pieniężnych.
 • Klasyfikacja OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.

14. Uwagi końcowe

 • Odbiór pakietów startowych możliwy będzie tylko osobiście w Biurze Zawodów w godzinach zgodnych z aktualnym harmonogramem.
 • Na zawodach nie są wymagane licencje.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży nieodebranego w terminie pakietu startowego osobom zainteresowanym.
 • Niezależnie od wyboru wersji pakietu startowego, opłata startowa w całości przeznaczona jest na organizację zawodów.
 • Nie odebranie pakietu startowego w wyznaczonych godzinach wydawania pakietów oznacza rezygnację ze startu i brak możliwości otrzymania zawartości pakietu.
 • Organizator nie przewiduje możliwości odbioru pakietu startowego przez osoby trzecie ani upoważnione.
 • Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
 • Odbiór medali specjalnych i ewentualnych nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 • W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, ewentualnie przełożenie jej na inny termin lub zmianę formuły zawodów.
 • Trasa kolarska odbywa się na drogach publicznych, zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrażający zgodę na start w zawodach przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Każdy z uczestników ma obowiązek ubezpieczyć się od NNW na czas trwania zawodów we własnym zakresie.
 • W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik jest zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 • Organizator nie przewiduje wsparcia technicznego na trasie w postaci serwisu rowerowego lub transportu zawodników w przypadku awarii sprzętu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

GREAT MAN TRILOGY