REGULAMIN 2017 – GREATMAN TRIATHLON TRILOGY

REGULAMIN 2017

 • KÓRNIK, 13 SIERPNIA 2017 1/4 IM (0,95/45/10,5) 1/10 IM (0,38/18/4,2)

 • ŚREM 03 WRZEŚNIA 2017 1/4 IM (0,95/45/10,5) 1/10 IM (0,38/18/4,2)

 • KOŚCIAN 17 WRZEŚNIA 2017 1/4 IM (0,95/45/10,5) 1/8 IM (0,475/22,5/5,25)

 

1. Organizator

 • Firma KOTAS PAWEŁ KOTAS

2. Cel

 • Upowszechnianie triathlonu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Miast Gospodarzy.
 • Promocja Miasta i Gminy Kórnik.
 • Promocja Miasta Śrem.
 • Promocja Gminy Kościan, Miasta Kościan oraz Powiatu Kościańskiego.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników z Miasta i Gminy Kórnik, Miasta Śremu, Powiatu Kościańskiego na rok 2017;

3. Miejsce

 • Triathlon Kórnik – tereny nad Jeziorem Kórnickim.
 • Triathlon Śrem – tereny nad Jeziorem Grzymisławskim.
 • Triathlon Kościan – Plaża Nowy Dębiec.

4. Trasa

KÓRNIK

1/10IM

 • Triathlon z dozwolonym draftingiem na dystansie 1/10 IM indywidualnie i sztafety
 • rowery czasowe zabronione
 • pływanie (1 pętla), rower (1 pętla), bieg (1 pętla)

1/4IM

 • Triathlon z zabronionym draftingiem na dystansie 1/4 IM indywidualnie i sztafety
 • pływanie (1 pętla), rower (3 pętle), bieg (3 pętle)

ŚREM

1/10IM

 • Triathlon z dozwolonym draftingiem na dystansie 1/10 IM indywidualnie i sztafety
 • rowery czasowe zabronione
 • pływanie (1 pętla), rower (1 pętla), bieg (1 pętla)

1/4IM

 • Triathlon z zabronionym draftingiem na dystansie 1/4 IM indywidualnie i sztafety
 • pływanie (1 pętla), rower (3 pętle), bieg (3 pętle)

KOŚCIAN

1/8IM

 • Triathlon z dozwolonym draftingiem na dystansie 1/8 IM indywidualnie i sztafety
 • rowery czasowe zabronione
 • pływanie (1 pętla), rower (1 pętla), bieg (2 pętla)

1/4IM

 • Triathlon z zabronionym draftingiem na dystansie 1/4 IM indywidualnie i sztafety
 • pływanie (1 pętla), rower (2 pętle), bieg (3 pętle)

Dla wszystkich lokalizacji:

 • Pianki dozwolone, nieobowiązkowe.
 • Obowiązkowy kask w części rowerowej.
 • Zabronione słuchawki na uszach podczas konkurencji rowerowej.
 • Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny).
 • Podczas zawodów na dystansie 1/4 IM będą wprowadzone limity czasowe: czas na ukończenie konkurencji pływackiej to 45min, czas na ukończenie konkurencji rowerowej (łącznie z czasem pływania) to 2h30min, końcowy limit czasu na ukończenie całego triathlonu to 3 h 45min.

5. Rowery

 • 1/10 IM i 1/8 IM Zawody są rozgrywane w konwencji z draftingiem, zakazane rowery czasowe.
 • 1/4 IM Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole- zabroniona). Wszystkie rowery dozwolone.

6. Punkty odświeżania

 • Na wszystkich dystansach znajdować się będą punkty odżywcze.

7. Pomiar czasu

 • Pomiar czasu podczas zawodów GREATMAN wykona firma PLUS TIMING przy pomocy chipów pasywnych.
 • Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, oraz na mecie biegu.
 • Niepoprawne zamocowanie chipa może spowodować dyskwalifikację zawodnika.
 • Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.

8. Klasyfikacje i kategorie

 • Klasyfikacje i kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia):
  • K20/M20 18-29 lat; (16-29 dla dystansu 1/10 IM)
  • K30/M30 30-39 lat;
  • K40/M40 40-49 lat;
  • K50/M50 kobiety 50+ mężczyźni 50-59 lat ;
  • M60 mężczyźni 60+ ;
 • Najlepszy Mieszkaniec
  • KK – Najlepsza Mieszkanka
  • MK- Najlepszy Mieszkaniec
 • Najlepszy Debiutant, Debiutantka
  • MD – Najlepszy Debiutant – (dotyczy dystansu 1/10 IM lub 1/8 IM, zawodnik oświadcza debiut w triathlonie)*
  • KD – Najlepsza Debiutanka – (dotyczy dystansu 1/10 IM lub 1/8 IM, zawodnik oświadcza debiut w triathlonie)*
 • Klasyfikacja Sztafet 1/4 i 1/10 IM
 • Najlepsze Sołectwo

* Triathlon w Kórniku, Śremie lub Kościanie musi być pierwszym triathlonem zawodnika, status debiutanta utrzymuje się do końca cyklu. Jeśli jest podział falowy, żeby zostać sklasyfikowanym w kategorii debiutant zawodnik musi startować w drugiej fali.

9. Start falowy

Zależny od ilości zawodników, podział na fale organizator ogłosi najpóźniej przed zawodami na odprawie technicznej. Jeśli będzie podział na fale to:

 • Start w 1 lub 2 fali dowolny. Zawodnicy startujący w drugiej fali otrzymają na liście wyników czas netto, wyjątkiem są miejsca medalowe OPEN.
 • Miejsca medalowe OPEN liczone wg czasu brutto (zawodnicy walczący o medale OPEN powinni startować w 1 fali).

10. Zasady rozgrywania triathlonu sztafet

 • Każdy zespół składa się z 3 zawodników, z czego każdy zawodnik jest „dedykowany” jednej dyscyplinie: pływanie, jazda na rowerze, bieg. Zmiana następuje poprzez przekazanie chipa.
 • Przekazanie chipa przez pływaka do kolarza następuje zanim wejdzie do strefy zmian. Wstęp do strefy zmian ma tylko kolaż. Przekazanie chipa biegaczowi następuje po wyjściu ze strefy zmian. Miejsce zmiany jest jedno i zostanie wskazane na odprawie technicznej.
 • Kolaż może mieć już na sobie buty i zapięty kask podczas przyjęcia chipa od pływaka i przekazania biegaczowi.

11. Warunki uczestnictwa

 • W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do triathlonu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz osobiście podpisze oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
 • Dopuszcza się start w zawodach zawodników z rocznika 2000 oraz 2001 tylko na dystansie 1/10 IM oraz 1/8 IM. Wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Triathlonu oraz dokumentowania zawodów.
 • Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

12. Zgłoszenia

 • Zgłoszeń można dokonywać do 6 sierpnia 2017 (Kórnik) 27 sierpnia (Śrem) 11 września (Kościan) przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.greatman.pl w zakładce „ZAPISY”.
 • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w trakcie weekendu zawodów w godzinach otwarcie biura zawodów.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełnia formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
 • Na obu dystansach obowiązują limity uczestników startujących indywidualnie:
  • 1/10 lub 1/8 IRONMAN- 400 osób
  • 1/4 IRONMAN- 400 osób
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 • Na obu dystansach obowiązują limity sztafet:
  • 1/10 lub 1/8  IRONMAN- 25 sztafet
  • 1/4 IRONMAN- 35 sztafet
 • W ramach otwartych zapisów internetowych dostępnych jest 350 miejsc dla dystansu 1/4 IM oraz 350 dla dystansu 1/10 IM lub 1/8 IM.
 • Pozostałe 50 miejsc na każdym dystansie przeznaczone jest dla mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, Miasta Śremu oraz Powiatu Kościańskiego, zawodników startujących w ramach Mistrzostw Polski Grup Triathlonowych oraz przedstawicieli sponsorów oraz Samorządów.
 • W przypadku wyczerpania się limitu miejsc zostanie sporządzona lista rezerwowa, na której pierwszeństwo startu mają kobiety.

13. OPŁATY

Opłata startowa – zapisy indywidualne

 • W zawodach z serii GREATMAN obowiązują opłaty startowe w wersji standard:

Pierwsze 50 pakietów 1/10 lub 1/8IM 69 zł, 1/4 IM 109zł!!!

Kolejne 50 pakietów 1/10 lub 1/8IM 79 zł, 1/4 IM 119zł!!!

CENA PAKIETÓW STARTOWYCH 1/10 IM lub 1/8 IM 1/4 IM            Rabat przy zakupie 3 startów cyklu* Rabat przy zakupie 2 startów cyklu* Rabat dla mieszkańców Miast Gospodarzy*
Do 30.04.2017 89 zł 129 z 30 zł 10 zł 10 zł
Do 31.05.2017 99 zł 139 zł 30 zł 10 zł 10 zł
Do 30.06.2017 109 zł 149 zł 45 zł 15 zł 20 zł
Do 31.07.2017 119 zł 159 zł 45 zł 15 zł 20 zł
Do 31.08.2017 129 zł 169 zł 60 zł 20 zł 20 zł
Do 17.09.2017 139 zł 179 zł 60 zł 20 zł 20 zł

*Rabaty nie łączą się z promocją dla pierwszych 100 pakietów

Opłata startowa – sztafety

W zawodach z serii GREATMAN Sztafety obowiązują opłaty startowe w wersji standard, które obejmują całą sztafetę:

CENA PAKIETÓW STARTOWYCH 1/10 lub 1/8 IM SZTAFETY 1/4 IM SZTAFETY Rabat dla mieszkańców
Do 31.05.2017 99 zł 139 zł 20zł
Do 30.06.2017 109 zł 149 zł 20 zł
Do 31.07.2017 119 zł 169 zł 20 zł
Do 31.08.2017 129 zł 189 zł 20 zł
Do 17.09.2017 139 zł 209 zł 20 zł
 • Powyższe tabele dotyczą pakietów startowych w wersji standard
 • Podczas zapisów istnieje możliwość rozszerzenia wersji pakietu do opcji:
  • PLUS (dodatkowo koszulka techniczna poszczególnych zawodów) +19 zł
 • oraz do wersji
  • GREATMAN SWIM (dodatkowo ręcznik GREATMAN) +30 zł
  • GREATMAN BIKE (dodatkowo bluza z kapturem GREATMAN) + 99 zł
  • GREATMAN RUN (dodatkowo koszulka wysokiej klasy GREATMAN) + 39 zł
 • Można wybrać pakiet PLUS SWIM BIKE RUN lub dowolną kombinację pakietu.
 • Każdy zawodnik musi dokonać płatności poprzez system płatności elektronicznych.
 • Zwrot opłaty startowej może nastąpić maksymalnie do dnia 13.07 (Kórnik) 3.08 (Śrem) 17.08 (Kościan) i zwracany jest z potrąceniem opłaty manipulacyjnej.
 • Do dnia 29.07 (Kórnik) 19.08 (Śrem) 02.09 (Kościan) istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika, inne zawody lub na zawody w roku 2018 (tylko w przypadku braku oczekujących na liście rezerwowych) po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.
 • Zmiana danych osobowych zawodnika jest możliwe po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.
 • Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w trakcie dokonywania zapisów elektronicznych zaznaczając odpowiednią rubrykę w panelu.

Opłata manipulacyjna

Do 30.04.2017  – 15 zł
Do 31.05.2017 – 20 zł
Do 30.06.2017 – 25 zł
Do 31.07.2017 – 30 zł
Do 31.08.2017 – 35 zł
Do 17.09.2017 – 40 zł

14. Wyniki

 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone do tygodnia po zawodach na stronie internetowej zawodów www.greatman.pl w zakładkach „WYNIKI”.

15. Nagrody

 • Trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymają medale specjalne.Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe medale specjalne.
 • Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategorii debiutantów (dot. 1/10 IM lub 1/8 IM) otrzymają pamiątkowe medale specjalne.
 • Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategorii najlepszego mieszkańca otrzymają pamiątkowe medale specjalne.
 • Trzy pierwsze drużyny w kategorii SZTAFET otrzymają pamiątkowe medale specjalne.
 • Jedna pierwsza drużyna Kategorii Sztafet MIX oraz jedna pierwsza drużyna Sztafet Kobiet otrzyma pamiątkowe medale specjalne (dot. tylko 1/4 IM).
 • Wszyscy zawodnicy z dystansu 1/10 IRONMAN, 1/8 IM oraz 1/4 IRONMAN, którzy ukończą zawody otrzymują pamiątkowy medal.
 • Nie przewiduje się nagród rzeczowych lub pieniężnych.
 • Klasyfikacja OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.

16. Uwagi końcowe

 • Odbiór pakietów startowych możliwy będzie tylko osobiście w Biurze Zawodów w godzinach zgodnych z aktualnym harmonogramem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży nieodebranego w terminie pakietu startowego osobom zainteresowanym.
 • Niezależnie od wyboru wersji pakietu startowego, opłata startowa przeznaczona jest na organizację zawodów.
 • Nie odebranie pakietu startowego w wyznaczonych godzinach wydawania pakietów oznacza rezygnację ze startu i brak możliwości otrzymania zawartości pakietu.
 • Organizator nie przewiduje możliwości odbioru pakietu startowego przez osoby trzecie ani upoważnione.
 • Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
 • Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 • W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, ewentualnie przełożenie jej na inny termin lub zmianę formuły zawodów.
 • Trasa kolarska odbywa się na drogach publicznych, zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrażający zgodę na start w zawodach przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Każdy z uczestników ma obowiązek ubezpieczyć się od NNW na czas trwania zawodów we własnym zakresie.
 • W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik jest zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 • Organizator nie przewiduje wsparcia technicznego na trasie w postaci serwisu rowerowego lub transportu zawodników w przypadku awarii sprzętu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

GREAT MAN TRILOGY