HARMONOGRAM GreatKIDS – KÓRNIK – GREATMAN TRIATHLON TRILOGY

HARMONOGRAM GreatKIDS – KÓRNIK

HARMONOGRAM GreatKIDS  Kórnik 2020

07:00 – otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych

09:50 – zakończenie wydawania pakietów startowych dystans  Junior

10:30 – zakończenie wydawania pakietów startowych GreatKIDS

~ 10:50 – START zawodników dystans Junior

11:30 – zakończenie wydawania pakietów startowych dystans  Greatkids

~12:30 START GREATKIDS 

~14:45 – dekoracja Great KIDS tylko dla KIDS 2, 3, 4, 5, Junior, w najmłodszych grupach nie dekorujemy – wszystkie dzieci są zwycięzcami

Informacje o zmianach znajdować się będą na stronie internetowej zawodów oraz portalach społecznościowych.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

GREAT MAN TRILOGY